ico5

Zahájení topné sezóny 2016/2017

TEHOS s.r.o. vzhledem k průběhu venkovních teplot v minulých dnech a jejich dalšímu očekávanému vývoji zahájil v Otrokovicích dnes tj.  22. 9. 2016 topnou sezónu. Podobně bylo takto v regionu spuštěno topení např. ve Zlíně či ve Vsetíně. Pravidla pro vytápění jsou dána vyhláškou č. 194/2007 Sb. Tato vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Doporučujeme dále všem našim odběratelům tepla, aby po letním období zkontrolovali veškeré rozvody tepla uvnitř svých objektů, provedli odvzdušnění radiátorů atp.

Informace k přerušení dodávky teplé vody na Trávníkách

Dodávky teplé vody jsou od odpoledních hodin 19.9.2016 v Otrokovicích obnoveny až na lokalitu ulice Lidická na Trávníkách, kde MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. pokračuje v odstraňování havarijní poruchy na vodovodním potrubí. Obnovení dodávek studené a tím pádem i teplé vody nelze očekávat dříve než v dnešních odpoledních hodinách (tj. úterý 20.9.2016). 

OMEZENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY 

Z důvodu rozsáhlé havárie na vodovodním potrubí je od dnešního rána tj. pondělí 19.9.2016 omezena dodávka teplé vody v Otrokovicích. Bližší informace poskytne provozovatel vodovodu tj. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Omezení provozu koupaliště v době Otrokovických letních slavností

Z důvodu pořádání doprovodné akce „Salsa party“ v rámci Otrokovických letních slavností na koupališti bude omezena jeho provozní doba. V pátek 22. 7. 2016 bude provozní doba koupaliště od 9:00 do 17:00 a v sobotu 23. 7. 2016 bude koupaliště otevřeno od 12:00 do 19:00. Informace o omezení provozní doby je zveřejněna rovněž u vstupu na koupaliště.

Bližší informace poskytne pořadatel „Salsa party“ Otrokovická Beseda na mailu mynar@beseda.otrokovice.cz nebo je možné se dotázat zástupce správce koupaliště Josefa Prudkého na tel. 605 588 308.

27. veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2016

Vážení partneři a odběratelé tepelné energie, chtěli bychom Vás tímto pozvat na poloformální setkání k našemu stánku, který najdete v prostorách Sportovní haly Euronics ve Zlíně ve dnech 17. – 19. března 2016. V těchto dnech se zde bude konat 27. veletrh STAVEBNICTVÍ–THERM, kterého se pravidelně účastníme. Vstup na výstavu je zdarma. Další informace o výstavě a vystavovatelích naleznete na www.stavebnictvi-therm.cz Budeme upřímně rádi, pokud si najdete pár minut času a navštívíte nás. Naše setkání zde vnímáme jako výtečnou možnost pro diskusi i jako příležitost, abychom projednali záležitosti, které Vás trápí a které Vás zajímají nejen v oblasti dodávek tepla a správy nemovitostí. Proto, prosím, neváhejte využít této příležitosti. 

Bližší informace obdržíte na emailu: teplo@tehos.otrokovice.cz nebo telefonicky na čísle 606 055 511.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Najde nás zde.

27. veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2016


Výběrové řízení na prodej objektu bývalé VS 6 ulice Havlíčkova, Otrokovice

Na základě rozhodnutí Rady města Otrokovice v působnosti jediného společníka TEHOS s.r.o. tím to společnost zveřejňuje podmínky výběrového řízení na prodej objektu bývalé VS 6 ulice Havlíčkova, Otrokovice. Bližší informace zde.

Cena tepelné energie

Na svém řádném jednání dne 16. 12. 2015 schválila Rada města Otrokovice ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TEHOS s.r.o., v souladu s doporučením dozorčí rady společnosti, předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2016 ve výši 497,71 Kč/GJ bez DPH tj. 572,37 Kč/GJ s DPH (15%). Výsledná cena bude známa až začátkem roku 2017 po provedení výsledné kalkulace. Pro informaci dále uvádíme, že výsledná cena za rok 2013 byla ve výši 574,68 Kč/GJ s DPH a za rok 2014 pak ve výši 572,37 Kč/GJ. Cena tepla je tedy již několik let stabilní.

Otevíráme Štěrkoviště

Ve středu 1.7.2015 zahajujeme letní sezónu na Rekreační oblasti Štěrkoviště. Ceny vstupného zůstávají ve stejné výši jako loni.

Otevíráme koupaliště

V pátek 5.6.2015 zahajujeme letní rekreační sezónu na městském koupališti na Baťově. Ceny vstupného zůstávají ve stejné výši jako loni.

Ukončení topné sezóny 2014/2015

S ohledem na oteplení a výhled teplého počasí byla dnes dopoledne tj. 29.5.2015 ukončena topná sezóna 2014/2015. V případě ochlazení či na individuální přání jsme připraveni dodávku tepla pro vytápění obnovit.

Obnovení dodávek tepla pro vytápění

Dne 21.5.2015 byla v odpoledních hodinách s ohledem na pokles venkovních teplot obnovena dodávka tepla pro vytápění.

Letní rekreační sezóna 2014 ukončena

Z důvodu nepříznivého počasí pro koupání bylo dne 25.8.2014 rozhodnuto o ukončení letní rekreační sezóny na městském koupališti a Rekreační oblasti Štěrkoviště.

Otevíráme koupaliště

V pátek 6.6.2014 zahajujeme letní rekreační sezónu na městském koupališti na Baťově. Ceny vstupného zůstávají ve stejné výši jako loni. Hlavní bazén je opatřen novou fólií a vstup do bazénu je upraven přes nově vybudovaná brodítka. 

Oznámení o přerušení dodávek tepla pro vytápění 

Dnes 31.5.2014 v 8:00 byla z důvodu zvýšení venkovní teploty zastavena dodávka tepla pro vytápění.

Oznámení o obnovení dodávek tepla pro vytápění

Z důvodu poklesu venkovní teploty byla dne 30.5.2014 v 17:00 obnovena dodávka tepla pro vytápění.

Oznámení o přerušení dodávek tepla pro vytápění  

Vážení odběratelé tepelné energie, s ohledem na oteplení a v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb., byly v pondělí 19.5.2014 v 8:00 přerušeny dodávky tepla pro vytápění všem našim odběratelům. Dodávky tepla budou obnoveny buď na základě poklesu venkovních teplot v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb. nebo na základě individuálního požadavku oprávněného zástupce odběratele. 

Ze setkání s odběrateli tepla v Otrokovicích

Společnost TEHOS s.r.o. uspořádala dne 31.3.2014 v kinosále Otrokovické Besedy setkání s odběrateli tepla. Na tomto setkání, které bylo podpořeno účastí starosty města Otrokovice Mgr. Jaroslava Budka, byli odběratelé tepla prostřednictvím prezentace Ing. Tomáše Moryse, ředitele společnosti TEHOS s.r.o., seznámeni se základními principy centrálního zásobování teplem (CZT) v Otrokovicích a činností společnosti TEHOS s.r.o. Dále si přítomní vyslechli prezentaci ohledně ekonomické výhodnosti dodávky tepla z CZT oproti zdrojům lokálním a obnovitelným. V neposlední řadě pak prostřednictvím Ing. Petra Zakopala, vedoucího odboru životního prostředí města Otrokovice byl objasněn i ekologický přínos CZT v Otrokovicích. Prezentace z tohoto setkání jsou k nahlédnutí prostřednictvím odkazů níže. Toto setkání navázalo na veletrh THERM 2014, na kterém se ve Zlíně ve dnech 27. 3. až 29. 3. 2014 naše společnost veřejnosti také prezentovala. Všem zúčastněným tímto děkujeme a těšíme se na další společná setkání.

Prezentace TEHOS

Prezentace INVICTA BOHEMICA


Vážení odběratelé tepelné energie,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na společné setkání s odběrateli tepelné energie  - zástupců společenství vlastníků jednotek, správců nemovitostí a dalších, které se uskuteční v pondělí 31. 3. 2014 od 16,00 hodin v prostorách kinosálu Otrokovické BESEDY.

Během setkání budete seznámeni se základními principy centrálního zásobování teplem v Otrokovicích ve vazbě na činnost společnosti TEHOS s.r.o., dále bude zástupcem analytické společnosti v oblasti energetiky prezentována ekonomická výhodnost i ekologická přínosnost centrálního zásobování teplem (CZT) ve srovnání s lokálními zdroji tepla a bude věnován prostor dalším otázkám. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Cena tepelné energie se v roce 2014

Dobrou zprávu pro odběratele tepelné energie ze svých zařízení má společnost TEHOS s.r.o.. Předběžná cena tepelné energie pro rok 2014 bude pro otrokovické občany oproti roku 2013 o cca 16 Kč/GJ s DPH nižší.
Výsledná cena tepelné energie roku 2013, po provedení výsledné kalkulace, do které lze zahrnout pouze skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady, je ve výši 574,68 Kč/GJ s DPH ve výši 15%. Rada města Otrokovice ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TEHOS s.r.o., v souladu s doporučením dozorčí rady společnosti, schválila předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2014 ve výši 558,57 Kč/GJ s DPH (485,71 Kč/GJ bez DPH). Výsledná cena bude známa až začátkem roku 2015 po provedení výsledné kalkulace.
„TEHOS s.r.o. je dodavatelem tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro více než 5,6 tis. domácností a většinu občanské vybavenosti v Otrokovicích. Je vlastníkem a provozovatelem více než 15 km horkovodních rozvodů a více než 200 předávacích stanic. Pro všechny odběratele tepelné energie ze zařízení TEHOS s.r.o. platí stejná jednotková cena. Cena tepelné energie je kalkulována v souladu s platnými cenovými předpisy tj. zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zároveň v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie,“ vysvětlil ředitel a jednatel společnosti TEHOS s.r.o. Tomáš Morys.
„Trvale se snažíme držet ceny na přijatelné úrovni. Každým rokem je to těžší, jelikož náklady na výrobu a rozvod tepelné energie se stále zvyšují a spolu s nimi tedy roste i výsledná cena pro koncového odběratele. Přesto chceme tento benefit pro naše občany zachovat a usnadnit jim tak nelehkou situaci v době plošného zdražování,“ doplnil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

Porovnání předběžných cen tepelných energií pro rok 2014 ve vybraných městech:

 Město Doddavatel tepla  
Kč/GJ bez DPH  
Palivo pro výrobu tepla 
 Otrokovice TEHOS s.r.o.
485,71
uhlí
 Přerov
Teplo Přerov a.s.    
486,50 
uhlí
 Uherské Hradiště
CTZ s.r.o. 495,00 uhlí a plyn
 Zlín
Teplo Zlín a.s.     
521,48 
uhlí
 Vsetín Zásobování teplem Vsetín a.s. 
575,00 plyn


ico4Pronájmy - prodej

nový pronájem 05.02.


více »

ico3havarijní služba

V případě havárie ihned volejte:

602 511 314


ico6Prohlížení parametrů výměníkových stanic